Voor en door project managers

Balanced Scorecard

De balanced scorecard is een methode, ontwikkeld door Robert Kaplan, voor bijsturing en het in kaart brengen van de algemene bedrijfsvoering.

Het wordt gebruikt om op een structurele manier de strategische doelen van een organisatie om te zetten in concrete, meetbare parameters. Hierbij wordt niet enkel het financiƫle aspect in kaart gebracht maar ook drie andere, minder makkelijk meetbare parameters: klanten, interne bedrijfsprocessen, innovatie en groei.

Lees meer

BPM leidraad

Het in kaart brengen van de bedrijfsprocessen en de werkstroom is een belangrijke stap in een goede evaluatiemethode voor de interne werking van de organisatie. Het geeft de organisatie de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat alle processen in lijn liggen met de organisatiedoelstellingen, op een geoptimaliseerde manier.

Lees meer

Business Process Management (BPM)

Processen zijn activiteiten, uitgevoerd door zowel mensen als computersystemen, die zorgen voor de realisatie van de bedrijfsdoelen. BPM is een continue proces om bedrijfsprocessen te realiseren, te evalueren en beter af te stemmen op de bedrijfsdoelen. Meer bepaald op het op een efficiƫnte, effectieve manier het werk af te stemmen op de wensen van de klant en processen te optimaliseren voor een zo groot mogelijk rendement.

Lees meer

Change management

Verandering is een delicate kwestie. Niet iedereen is er altijd even gelukkig mee en meer dan eens zal er dan ook flink wat weerstand ontstaan.

Een aantal medewerkers steunt je, een andere groep mensen doet in stilte gewoon verder of staakt in stilte. Anderen twijfelen en stellen de verandering in vraag.

Lees meer

Creatief zijn

Verandering is een delicate kwestie. Niet iedereen is er altijd even gelukkig mee en meer dan eens zal er dan ook flink wat weerstand ontstaan.
Een aantal medewerkers steunt je, een andere groep mensen doet in stilte gewoon verder of staakt in stilte. Anderen twijfelen en stellen de verandering in vraag.
De manier waarop verandering plaatsvindt, hangt af van de aanpak die je hanteert. Het veranderingsproces heeft een rationeel en een emotioneel aspect. Voor het emotionele aspect komt het er op aan te begrijpen op welke manier medewerkers met verandering omgaan. Inzicht in de situatie en begrip voor menselijke gevoelens, maken een flexibele aanpak mogelijk.

Lees meer
Previous 1 2 3 4 5 Next